Bestuurswijziging

Op de Algemene Leden Vergadering van 22 mei j.l zijn er grote veranderingen in het bestuur van Attila doorgevoerd.

Al langer had het zittende bestuur het gevoel dat het tijd werd voor verjonging. Niet omdat het niet meer leuk was, maar puur omdat de gemiddelde leeftijd van de bestuursleden zo hoog werd dat nieuw bloed nodig is om de continuïteit op termijn te kunnen waarborgen.

In de afgelopen maanden zijn er gesprekken gevoerd met potentiële gegadigden en op basis van die gesprekken hebben 4 van de 6 bestuursleden hun zetel ter beschikking gesteld. Twee kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld en zo heeft op de vergadering de bestuursverkiezing plaatsgevonden. Afgetreden zijn:

Lia Warmerdam – zij heeft vele jaren (zeker wel 40) allerlei taken en functies binnen Attila bekleed. Zowel als trainster als ook in het bestuur heeft zij met hart en ziel de vereniging gediend. Onze grote dankbaarheid voor al het werk hebben we willen uitdrukken met een benoeming tot erelid.

Jan Jacobs – we mogen wel zeggen Mr. Attila, zit al ca, 65 jaar in het bestuur en heeft daarnaast zelf geturnd en les gegeven. De laatste periode was hij voornamelijk betrokken bij het onderhoud van onze materialen. Dat Jan het zo lang heeft volgehouden moet wel haast hebben gelegen in het feit dat binnen de club en het bestuur altijd een fijne sfeer heerst. Ook Jan hebben we benoemd tot erelid.

Frans Kruisbeek – lang geleden als vader van een van de selectieturnsters toegetreden tot het bestuur en in die tijd als een bestuurslid dat van een afstand meedenkt en praat over de lopende zaken en specifieke onderwerpen. Zijn inbreng was realistisch en nuttig. Daarvoor onze hartelijke dank.

Ronald van den Berg – was vroeger mijn buurman en werd op mijn verzoek na zijn pensionering notulist bij Attila. Dat heeft hij lang gedaan en ook het nog te verschijnen verslag van de ALV van 22 mei zal nog door hem worden gemaakt. Zeker 15 jaar, waarvan de laatste 10 jaar als medebestuurslid. Hoewel niet afkomstig uit de turnsport of misschien wel juist daarom heeft Ronald ons buitengewoon geholpen met zijn puntige, heldere verslagen, waarvoor onze hartelijke dank.

Benoemd zijn:

Sandra van den Bogert – de Bruijn – trainster van de dames selectie.

     Jillis Noordenbos – vader van een selectielid en al enkele jaren zeer actief als vrijwilliger.

Wij wensen hen veel succes en plezier in hun nieuwe functie.

Tot slot wil ik mijn ex-bestuurscollega’s nogmaals danken voor alle mooie jaren die wij samen hebben mogen beleven bij Attila.

Dick Jansen, voorzitter

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.