Vereniging

Bestuur  –  Trainers  –  Veilig sport klimaat en gedragsregelsVertrouwenscontactpersoon –  Privacy statement –  Vraag en aanbod  –  Sponsoring 


Over Attila

Attila is de gymnastiek- en turnvereniging van Houten sinds 1936. In die meer dan 80 jaar heeft onze vereniging veel plezier en sportiviteit gegeven aan velen. Een club, die meegegroeid met Houten, thans circa 450 leden kent. Verdeeld over recreanten en selectie turners en turnsters. Voornamelijk jeugd en een kleine groep actieve volwassenen.

Attila biedt lessen aan op diverse locaties in Houten, te beginnen peuter-oudergym voor 2-jarigen, peutergym voor 3-jarigen zonder ouders, vervolgens alle groepen zoals de basisscholen die kennen, daarna de groep voortgezet onderwijs en de turnplusgroep.  De turnplus groep is voor meisjes vanaf groep 6 met een iets hoger niveau, deelname aan deze groep is op uitnodiging.  Met de volwassenen groepen is de recreanten afdeling compleet.

Voor de meer getalenteerde jeugd is er de mogelijkheid, na screening door onze leiding, uitgenodigd te worden voor de selectiegroepen. Wij hebben zowel een dames als herenselectie die meerdere uren per week traint en de leden klaarstoomt voor de jaarlijkse wedstrijden op zowel regionaal als landelijk niveau.

Naast onze reguliere lessen vinden er jaarlijks kijklessen plaats. Deze worden via onze nieuwsbrief en de website bekend gemaakt. Ook worden met enige regelmaat Attiladagen georganiseerd, waarop onze leden kunnen laten zien wat ze hebben geleerd en in hun mars hebben. Deze houden wij in de vorm van onderlinge wedstrijden, demonstraties, turnclinics, springwedstrijden enzovoorts. Dat is altijd een goede gelegenheid voor belangstellenden om kennis te maken met onze mooie sport en onze gezellige club.

Al met al een mooie gezonde vereniging met voor elk wat wils en een grote dosis sportiviteit.

Hier vindt u informatie over het sportaanbod van de vereniging.

Turnen Attila Houten rond 1949

In het kader van het 75 jarig jubileum van Attila in 2011 is Wim Boon tijdens het jubileum seizoen in de historie van Attila gedoken.
Hij heeft de historie van Attila tot dan toe beschreven in vijf delen. Deze vijf delen zijn in de uitgaves van het clubblad in het jubileum seizoen 2010-2011 gepubliceerd en kunt hier nog eens nalezen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.