Opzeggen

U kunt het lidmaatschap van uzelf of uw kind(eren) opzeggen per half jaar. Dit dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 juni of vóór 1 december bij de ledenadministratie. De opzegging gaat dan in per 30 juni of per 31 december.

Als u na deze data opzegt, bent u voor het volgende half jaar nog contributie verschuldigd.

Adres- of andere administratieve wijzigingen kunt u ook bij voorkeur via de mail doorgeven aan de ledenadministratie.

Ledenadministratie

Angelique van Soest
Tuinbouw 141, 3991 ND Houten
Telefoon (030) 637 18 65 (na 19:00 uur)
ledenadmin@attilahouten.nl

Rekeningnummer:
IBAN: NL55 INGB 0001 7917 84

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.