Vakantie

Vakanties 
Onder voorbehoud van wijzigingen / Tijdens de vakanties zijn er geen lessen.

Vakantie Periode
Kerstvakantie Donderdag 22 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie Zaterdag 25 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Goede Vrijdag en Pasen Vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023
Meivakantie Zaterdag 22 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart Donderdag 18 mei t/m zondag 21 mei 2023
Pinksteren Maandag 29 mei 2023
Zomervakantie Maandag 3 juli t/m zondag 27 augustus 2023

Avondvierdaagse 2023

De avondvierdaagse is van dinsdag 6 juni t/m vrijdag 9 juni mei 2023.
Tijdens de avondvierdaagse is er geen les voor de jeugdgroepen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.