Vakantie

Vakanties 
Onder voorbehoud van wijzigingen / Tijdens de vakanties zijn er geen lessen.

Vakantie Periode
Voorjaarsvakantie Zaterdag 26 februari t/m vrijdag 4 maart 2022
Goede Vrijdag en Pasen Vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022
Meivakantie Zaterdag 23 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart Donderdag 26 mei t/m zondag 29 mei 2022
Pinksteren Maandag 6 juni 2022
Zomervakantie Maandag 4 juli t/m zondag 28 augustus 2022

Avondvierdaagse 2022

De avondvierdaagse is van dinsdag 17 t/m vrijdag 20 mei 2022.
Tijdens de avondvierdaagse is er geen les voor de jeugdgroepen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.