Veilig sport klimaat en gedragsregels

Visie:

‘We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.’

Attila Houten is lid van de KNGU en als vereniging onderschrijven wij de gedragsregels van de KNGU die gelden bij grensoverschrijdend gedrag. Deze regels zijn te vinden in hoofdstuk 7 van het huishoudelijk reglement, zie onderstaande link.

https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2020/5.2.g-H7-Gedragsregels-en-gedragscodes.pdf

Het verdient de aanbeveling om het hele stuk op de site van de KNGU eens te lezen.

Voor iedereen bij Attila gelden onderstaande gedragsregels:

  • Bij Attila Houten verwachten we dat iedereen respect heeft voor elkaar. Dat geldt voor onze sporters, train(st)ers, vrijwilligers, ouders/verzorgers en bezoekers op onze activiteiten.
  • Gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie wordt niet getolereerd, we hebben respect voor elkaars spullen en de materialen in onze accommodaties.
  • Onze trainers en trainsters zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen en de trainingen.
  • De sporters wachten in de kleedkamer tot de les begint.
  • Tijdens de lessen moeten sporters met lang haar het haar goed vast hebben zitten.
  • Tijdens de lessen draagt niemand sieraden. Doe deze thuis al af en neem deze niet mee naar de zaal. Laat overige waardevolle spullen ook thuis.
  • Het kauwen van kauwgom of ander snoep tijdens de lessen en trainingen is niet toegestaan.
  • Het gebruik van mobiele telefoons is voor sporters tijdens de lessen en trainingen niet toegestaan.
  • Geen buitenschoenen in de zaal! Dit is niet hygiënisch, sporters lopen op blote voeten en de grond wordt vaak gebruikt voor oefeningen.
  • Het is niet toegestaan om te blijven kijken tijdens de lessen, met uitzondering van de jaarlijkse kijklessen indien deze georganiseerd kunnen worden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.