Contact & FAQ

Veelgestelde vragen

1. Zijn er gym- en turnlessen tijdens de schoolvakanties?

Nee, tijdens de schoolvakanties worden er geen gym- en turnlessen gegeven. Attila Houten houdt de schoolvakanties van de scholen in Houten aan. Voor de gymlessen op zaterdag geldt dat één van de twee zaterdagen uitvalt. Op de andere zaterdag zijn er wel gymlessen. Het gehele vakantierooster kunt u hier vinden.

 

2. Mijn kind/ik wil graag een proefles volgen, kan dat?

Ja, dat kan. Attila Houten biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om vrijblijvend twee gratis proeflessen te volgen. Vooraf aanmelden hiervoor is verplicht en kan door een mail te sturen naar proefles@attilahouten.nl. Vermeld bij het aanmelden altijd voor en achternaam, leeftijd en geboortedatum, geslacht en voorkeur voor een lesdag, lestijd en locatie. Voor de diverse les mogelijkheden kunt u het lesrooster raadplegen.

 

3. Mijn kind/ik wil graag lid worden, wat moet ik hiervoor doen?

Voordat uw kind/u besluit om lid te worden mag uw kind/u vrijblijvend twee proeflessen volgen. Na afloop van deze twee proeflessen dient u het aanmeldformulier in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de leiding of kunt u aanvragen via proefles@attilahouten.nl. Het ingevulde formulier levert u in bij de leiding of mailt u naar de ledenadministratie (ledenadmin@attilahouten.nl).

 

4. Welke kleding en schoeisel heeft mijn kind/ heb ik nodig?

Tijdens de gymlessen is verenigingskleding geen vereiste. Het belangrijkste is dat er in de kleding goed bewogen kan worden. Blote voeten of turn/gym schoentjes zijn het meest gangbaar. Tijdens wedstrijden en enkele demonstraties is verenigingskleding verplicht. Meer informatie over de kledingvoorschriften vindt u hier.

 

5. Wanneer zijn de gym- en turnlessen?

Attila Houten verzorgt gym- en turnlessen op diverse locaties en dagen in heel Houten. Een compleet overzicht van de lesdagen, -tijd en -locaties vindt u hier.

 

6. Wat zijn de kosten voor de lessen?

De kosten voor de lessen zijn afhankelijk van het soort les dat gevolgd wordt en dienen per half jaar betaald te worden. U ontvangt hiervoor een factuur via de e-mail. Een compleet overzicht van de contributiebedragen vindt u hier.

 

7. Mag ik blijven kijken tijdens de wekelijkse gymles van mijn kind?

Om rust in de gymzaal te waarborgen mag u niet blijven kijken tijdens de wekelijkse gymles van uw kind. Attila Houten verzorgt twee keer per jaar een kijkles waarbij iedereen welkom is om te komen kijken. Uiteraard kunt u uw kind ook zien gymmen/turnen tijdens de wedstrijden/demonstraties. Voor exacte data van deze activiteiten kunt u de activiteitenkalender raadplegen.

 

8. Ik wil graag contact met de leiding (van mijn kind), hoe kom ik aan contactgegevens?

Bij aanvang van een nieuw gym- en turnseizoen ontvangt ieder lid de gegevens van de desbetreffende leiding via de mail. Ook nieuwe leden ontvangen deze informatie bij aanmelding. Mocht u de gegevens niet meer hebben, stuur dan een mail naar vragen@attilahouten.nl.

 

9. Waar kan ik mij/mijn kind afmelden voor een gymles?

Als u/uw kind onverhoopt een keer niet kan deelnemen aan de gymles, hoort de leiding dat graag. De contactgegevens van de leiding heeft u aan het begin van het seizoen ontvangen via de mail of bij aanmelding. Mocht u de gegevens niet meer hebben, stuur dan een mailtje naar vragen@attilahouten.nl.

 

10. Voor wanneer moet ik het lidmaatschap bij Attila Houten opzeggen?

Als u het lidmaatschap van u of uw kind wilt opzeggen, dan dient dit vóór 1 juni of vóór 1 december schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie (ledenadmin@attilahouten.nl). Als u na deze data opzegt, bent u voor het volgende half jaar nog contributie verschuldigd.

 

Heeft u een vraag die nog niet beantwoord is, dan kunt u deze mailen naar vragen@attilahouten.nl

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.