Attiladag 15 juni 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s), Beste leden,

Zoals jullie inmiddels weten is op zaterdag 15 juni aanstaande de jaarlijkse Attiladag in Sporthal De Slinger.

Veel leden hebben zich al opgegeven voor deelname. Wil je wel meedoen maar heb je je nog niet opgegeven doe dat dan alsnog zo snel mogelijk!

Onderstaand ter herinnering nog even de informatie over deze Attiladag.

De jaarlijkse Attiladag zal dan plaatsvinden in sporthal De Slinger. Het adres van Sporthal De Slinger is De Slinger 44 in Houten, de sporthal ligt achter de Heemlanden en de ingang is te bereiken via het schoolplein.

Voor de kinderen een spannend, maar zeker ook een leuke en gezellige dag om te laten zien wat ze allemaal kunnen. Voor de ouder(s)/verzorger(s) leuk om te zien wat de kinderen allemaal geleerd hebben.

De dag is verdeeld in blokken, dus de kinderen hoeven niet de hele dag aanwezig te zijn.

Onderstaand staat onder voorbehoud de globale indeling van de dag.

9.00 – 10.15 uur                Peuters en kleuters

10.15 – 11.30 uur              Jongens en meisjes groep 3 en 4

12.15 – 13.30 uur              Jongens en meisjes groep 5 en 6

13.45 – 15.15 uur              Jongens en meisjes groep 7, 8 en Voortgezet Onderwijs

Tussen de blokken door worden er demonstraties gedaan door de jongens selectie, meisjes selectie en de turnplusgroep.

Deze groepen krijgen de definitieve tijd via de trainsters en trainers te horen.

Voor de toegang van het publiek vragen wij entree:

Kinderen t/m 12 jaar €1,50

Volwassenen en iedereen ouder dan 12 jaar € 2,00

Bij de peuters van 2 en 3 jaar is er een ouder/verzorger welkom om mee te doen met zijn of haar kind.

Alle andere ouders en belangstellende zijn welkom om te komen kijken. De tribune is boven gesitueerd, voor mindervaliden zijn er in de zaal plekken om te zitten.

Om deel te kunnen nemen aan de Attiladag is de verenigingskleding verplicht voor alle leden (jongens en meisjes) vanaf groep 3. De peuters en kleuters krijgen eventueel van hun leiding een thema te horen voor kleding.

Meer informatie over de verenigingskleding vind u hier

Het niet hebben van de verenigingskleding (vanaf groep 3) betekent dat er niet meegedaan kan worden aan de Attiladag.

Om de Attiladag goed te kunnen organiseren vragen wij u om zo snel mogelijk aan ons door geven of uw zoon /dochter deel zal nemen aan de Attiladag. De opgave mail s.v.p. uiterlijk 17 mei aanstaande sturen aan attiladag@attilahouten.nl 

Wilt u bij het opgeven van uw kind in elk geval de volgende gegevens aan ons doorgeven: voor en achternaam kind, lesgroep en naam leiding.

We hopen uiteraard dat alle leden deel zullen nemen aan de Attiladag.

De selectieleden en de turnplus leden hoeven zich niet op te geven. We verwachten dat zij gewoon aanwezig zijn.

De definitieve dagindeling maken wij na 17 mei. Uiteraard ontvangt u deze dan van ons via de mail zodra deze bekend is.

Wij hopen jullie te zien op zaterdag 15 juni aanstaande!

Met vriendelijke groet,

De Attiladag commissie

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.