Attiladag 16 juni a.s.

Beste leden,
Beste ouders/verzorgers,

De voorbereidingen voor de Attila dag zijn in volle gang en de planning is gemaakt nu de inschrijving gesloten is. Heb jij je opgegeven voor de Attila dag op 16 juni? Dan is het voor jou dus al bijna zover!

De peuters, kleuters van groep 1-2 en de jongens en meiden van groep 3 en 4 gaan deze dag laten zien wat ze kunnen op verschillende toestellen. De oudere groepen zijn druk aan het oefenen met de oefeningen voor de wedstrijd die op deze dag plaats zullen vinden.

Hieronder het overzicht met de tijden wanneer je aanwezig moet zijn en alle belangrijke informatie voor deze dag. Ook voor de ouders belangrijk om deze even goed door te lezen.

Peuters en groep 1/2/3/4

Aanwezig om: 8:45 uur
Buiten opgehaald worden om: 10:00 uur

Groep 5/6
Aanwezig om: 10:00 uur
Buiten opgehaald worden om: 12:15 uur

Groep 7/8/VO

Aanwezig om: 12:30 uur
Buiten opgehaald worden om: 14:30 uur

Dames selectie, heren selectie en Turnplus groep
Aanwezig om: 14:15 uur
Buiten opgehaald worden om: 17:15 uur

Informatie
*   De ouders van de peuters en kleuters groep 1/2 mogen mee naar de kleedkamer, alle andere kinderen lopen zelf naar de kleedkamer en de ouders kunnen via de buitentrap naar de tribune.
*   De indeling van de kleedkamer hangt op de deuren.
*   De kinderen worden in de kleedkamer opgewacht door hun leiding.
*   De kinderen wachten in de kleedkamer tot ze worden opgehaald door hun leiding. Niet wachten in de gang, op de tribune of in de zaal in verband met de brandveiligheid.
*   Zorg dat de kinderen al zo veel mogelijk aangekleed naar de gymzaal komen in verband met de drukte in de kleedkamers. Laat waardevolle spullen thuis.
*   Ouders wachten buiten bij de gekleurde bankjes en de trap op de kinderen na de opvoering.
*   Vanaf groep 3 is de Attila verenigingskleding verplicht en moeten de haren van de meiden goed vast zitten.
*   In de zaal is plek voor mindervaliden.
*   De entreeprijzen voor het publiek zijn voor kinderen t/m 12 jaar € 1,50 en voor volwassenen € 2,00.
*   Let op, er kan alleen contant betaald worden.

De Attiladag wordt gehouden in Sporthal De Slinger De Slinger 44, 3995 DE Houten.
De ingang van de sporthal is te bereiken via het schoolplein van College De Heemlanden.

Wij hebben er al veel zin in, tot 16 juni!

Namens alle leiding,

De Attiladag commissie

Maike Broere bondskampioen Balk senior divisie 3

Vandaag heeft Maike Broere de toestelfinale balk op de bondskampioenschappen divisie 3 voor turnsters geturnd. Na een wat mindere meerkamp finale op zaterdag 26 mei in Waalwijk waar Maike 33e werd, heeft Maike vandaag laten zien dat zij de beste is op balk. Aan de toestel finale balk voor senioren divisie 3 namen zes turnsters deel. Maike was als eerste turnster aan de beurt. Zij turnde een zeer stabiele oefening en behaalde hiermee een puntentotaal van 11.400. Alle andere deelneemsters aan de toestelfinale balk konden hier niet aan tippen. Maike is bondskampioene balk geworden in de categorie senior divisie 3.
Maike van harte gefeliciteerd met deze bijzondere prestatie!

Bestuurswijziging

Op de Algemene Leden Vergadering van 22 mei j.l zijn er grote veranderingen in het bestuur van Attila doorgevoerd.

Al langer had het zittende bestuur het gevoel dat het tijd werd voor verjonging. Niet omdat het niet meer leuk was, maar puur omdat de gemiddelde leeftijd van de bestuursleden zo hoog werd dat nieuw bloed nodig is om de continuïteit op termijn te kunnen waarborgen.

In de afgelopen maanden zijn er gesprekken gevoerd met potentiële gegadigden en op basis van die gesprekken hebben 4 van de 6 bestuursleden hun zetel ter beschikking gesteld. Twee kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld en zo heeft op de vergadering de bestuursverkiezing plaatsgevonden. Afgetreden zijn:

Lia Warmerdam – zij heeft vele jaren (zeker wel 40) allerlei taken en functies binnen Attila bekleed. Zowel als trainster als ook in het bestuur heeft zij met hart en ziel de vereniging gediend. Onze grote dankbaarheid voor al het werk hebben we willen uitdrukken met een benoeming tot erelid.

Jan Jacobs – we mogen wel zeggen Mr. Attila, zit al ca, 65 jaar in het bestuur en heeft daarnaast zelf geturnd en les gegeven. De laatste periode was hij voornamelijk betrokken bij het onderhoud van onze materialen. Dat Jan het zo lang heeft volgehouden moet wel haast hebben gelegen in het feit dat binnen de club en het bestuur altijd een fijne sfeer heerst. Ook Jan hebben we benoemd tot erelid.

Frans Kruisbeek – lang geleden als vader van een van de selectieturnsters toegetreden tot het bestuur en in die tijd als een bestuurslid dat van een afstand meedenkt en praat over de lopende zaken en specifieke onderwerpen. Zijn inbreng was realistisch en nuttig. Daarvoor onze hartelijke dank.

Ronald van den Berg – was vroeger mijn buurman en werd op mijn verzoek na zijn pensionering notulist bij Attila. Dat heeft hij lang gedaan en ook het nog te verschijnen verslag van de ALV van 22 mei zal nog door hem worden gemaakt. Zeker 15 jaar, waarvan de laatste 10 jaar als medebestuurslid. Hoewel niet afkomstig uit de turnsport of misschien wel juist daarom heeft Ronald ons buitengewoon geholpen met zijn puntige, heldere verslagen, waarvoor onze hartelijke dank.

Benoemd zijn:

Sandra van den Bogert – de Bruijn – trainster van de dames selectie.

     Jillis Noordenbos – vader van een selectielid en al enkele jaren zeer actief als vrijwilliger.

Wij wensen hen veel succes en plezier in hun nieuwe functie.

Tot slot wil ik mijn ex-bestuurscollega’s nogmaals danken voor alle mooie jaren die wij samen hebben mogen beleven bij Attila.

Dick Jansen, voorzitter

Opbrengst colletje Jantje Beton 2018

Ook dit jaar hebben de selectieleden en de leden van de turnplus weer gecollecteerd voor Jantje Beton.
De collecte was dit jaar in de week van 5 t/m 10 maart.
Er is door de collectanten van Attila € 1602,44 euro opgehaald, € 801,22 euro hiervan is voor Attila.
De opbrengt is dit jaar wat minder dan vorig jaar, maar toch is er een zeer mooi bedrag gecollecteerd.
Alle collectanten dank jullie wel voor jullie inzet, ook namens Jantje Beton.

Maike Broere plaatst zich voor de landelijke finales 3e divisie

Op de landelijke 1/2 finale 3e divisie op 22 april 2018 in Alkmaar is Maike Broere eerste geworden. Maike heeft een hele goede en stabiele wedstrijd geturnd. Op het laatste toestel de balk wist Maike 12.167 punten bij elkaar te turnen door een hele goede oefening neer zetten. Door deze zeer goede oefening wist ze de eerste plaats te bemachtigen in de meerkamp met een punten totaal van 44.267. Hiermee heeft Maike zich geplaatst voor de landelijke meerkamp finale 3e divisie. De score op de balk oefening was ruim voldoende voor een eerste plaats op het toestel balk en hiermee plaatst Maike zich voor de landelijke toestelfinale balk 3e divisie. De landelijke finales 3e divisie zijn op 26 en 27 mei aanstaande in Waalwijk.

 

 

Attiladag zaterdag 16 juni 2018


Zaterdag 16 juni 2018 organiseert Attila Houten de jaarlijkse Attiladag in sporthal De Slinger in Houten (De Slinger 44). De sporthal ligt achter de Heemlanden en de ingang is te bereiken via het schoolplein.

Deze keer zal de Attiladag in het teken staan van demonstraties door de peutergroepen en de groepen 1 t/m 4.
Voor alle groepen 5, 6,7, 8, voortgezet ondwerijs, de Turnplus en de selectiegroepen is er een onderlinge wedstrijd. De groepen gaan hier uiteraard de komende periode voor oefenen tijdens de wekelijkse lessen.

Om de Attiladag goed te kunnen organiseren vragen wij u om zo snel mogelijk aan ons door geven als uw zoon /dochter deel zal nemen aan de Attiladag. Dit kan tot 1 mei 2018 via deze link. Wilt u bij het opgeven van uw kind in elk geval de volgende gegevens aan ons doorgeven: voor en achternaam kind, lesgroep en naam leiding?

De Attiladag commissie wil namelijk erg graag weten hoeveel leden er mee doen, zodat hier rekening mee gehouden kan worden bij het maken van de definitieve indeling van de Attiladag.

De globale dagindeling (onder voorbehoud van wijzigingen) zal er als volgt uit zien:

Ochtend: alle peutergroepen en de groepen 1 t/m 4
Middag deel 1: de groepen 5/6 en  de groepen 7/8/voorgezet onderwijs
Middag deel 2: de selectiegroepen en de Turnplus groep. Voor deze groepen organiseren we een hele speciale wedstrijd.

Om deel te kunnen nemen aan de Attiladag is de verenigingskleding verplicht voor alle leden (jongens en meisjes) vanaf groep 3.Meer informatie over de verenigingskleding vind u hier. Eventuele tweedehands pakjes die te koop aangeboden worden, vindt u hier.

Het niet hebben van de verenigingskleding (vanaf groep 3) betekent dat er niet meegedaan kan worden aan de Attiladag.

Districtskampioenschap NTS div. 3 Turnen Dames

Vandaag turnde Maike Broere het districtskampioenschap van de derde divisie in Amersfoort. Maike begon op balk met een stabiele oefening, zonder val! Daarna liet zij op vloer een prima oefening zien. Ook haar sprong ging goed. Op brug turnde Maike een goede oefening, met helaas net geen opzwaai tot handstand. De opzwaai was echter wel hoog genoeg om de eis te halen. Na de eerste wedstrijdronde stond Maike tweede. In de wedstrijdronde daarna moesten nog meer senioren in haar niveau turnen. Na een spannende wedstrijdronde wachten, behaalde Maike uiteindelijk een mooie 5e plek, in een deelnemersveld van 47. Haar puntentotaal was 45.933. Goed gedaan Maike!

Collecte Jantje Beton, van maandag 5 t/m zaterdag 10 maart aanstaande

Op maandag 5 maart start de Collecte Jantje Beton. Attila heeft dit jaar voor de eerste keer de beschikking over 10 collectebussen met pinmogelijkheid en 30 gewone collectebussen.

Tijdens de collecteweek wordt er tijdens de lessen ook gecollecteerd in de volgende zalen: De Julianazaal, De Vlinder en Klavertje Vier.
In de zalen is een collectebus met pinmogelijkheid aanwezig om het extra makkelijk te maken om een gift te doen.
Er is gelegenheid voor alle leden en hun ouders/verzorgers om hun bijdrage voor Jantje Beton tijdens de lessen in de collectebus te doen.
We rekenen op jullie gulle gave. Zoals al gezegd, 50% van de opbrengst is immers voor Attila. Dat geld kunnen we heel goed gebruiken om nieuwe toestellen en materialen van te kopen.

De turners en turnsters van de selectiegroepen en de turnplusgroep collecteren voor Jantje Beton.

In de volgende wijken wordt door leden van Attila gecollecteerd.
– Oude Dorp ( in de volgende straten: Plein, De Passage, Schoolstraat, Kon. Julianastraat, Loerikseweg, Vlierweg, Dorpstraat, Kostersgang, Prins Clausstraat, Kon. Emmaweg, Willem de Zwijgerlaan, Pr. Hendrikweg, Pr. Marijkeweg, Pr. Margrietweg, Pr. Ireneweg, Pr. Willem Alexanderweg)
– De Hoven (in de volgende straten: Zilverschoonhof, Herikhof, Klaprooshof, Boterbloemhof, Zuringhof, Speenkruidhof)
– De Oorden
– De Erven
– De Hoeve
– De Gaarde
– De Borchen
– De Campen

We wensen alle collectanten veel succes met collecteren deze week en hopen net zoals vorig jaar op een mooi eindbedrag.

Je kunt jouw bijdrage ook via de digitale collectebus doen. Jantje Beton digitale collectebus

 

 

Kijklessen zaterdag 17 t/m vrijdag 23 februari

Bent u ook zo benieuwd naar wat uw zoon of dochter leert en doet tijdens de wekelijkse gymlessen? Grijp dan nu uw kans om dit met eigen ogen te kunnen zien!
In de week van zaterdag 17 t/m vrijdag 23 februari 2018 zijn er kijklessen bij alle groepen van Attila.

Iedereen is welkom: ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, vriendjes, vriendinnetjes of andere belangstellenden. Ook leden die het leuk vinden om een keer bij een andere groep te kijken, kunnen dat tijdens deze kijklessen doen.