Burgerinitiatief behoud infrastructuur sport, cultuur en welzijn in Houten

De gemeente Houten ontvangt vanaf 2026 veel minder financiële middelen van de rijksoverheid. Om de gemeentebegroting rond te krijgen moet de gemeente stevig bezuinigen en/of meer inkomsten verwerven. Het gaat om zulke grote bedragen dat er heel pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt. Wij, sport, cultuur en welzijn pleiten voor het behoud van de basisinfrastructuur, d.w.z. zorg dat alle organisaties overeind blijven zodanig dat zij in betere tijden genoeg veerkracht en basis hebben om de organisaties weer op te bouwen. Dus geen organisaties tot op de grond afbreken, want wanneer een organisatie eenmaal is verdwenen, komt deze niet meer terug.

Vanuit de verschillende Houtense organisaties wordt er een burgerinitiatief ingediend met bovenstaande boodschap. Het gevolg is dat de gemeenteraad over het initiatief moet spreken en met de indieners en dit kan de gemeenteraad niet voor zich uitschuiven maar zal voor de zomer behandeld moeten worden en kan worden gebruikt in het vervolg van de Ronde van Houten. Dit alles zorgt voor veel aandacht en helpt onze ideeën te verwezenlijken.

Alle informatie leest u hier.

Vanuit Attila steunen wij het burgerinitiatief uiteraard ook en de komende weken zullen we zoveel mogelijk leden en ouders van leden vragen om het initiatief te tekenen. Komende vrijdag 19 april start ons kamp en daar kunnen de ouders die hun kinderen komen brengen de vraag van ons verwachten.

De handtekeningenlijst ligt bij het theater, in de bibliotheek, bij vanHouten&co en in verschillende sportkantines. Iedereen kan een handtekening achterlaten tot 3 mei. Daarna wordt de totale lijst aangeboden aan de gemeenteraad.  Ook hier kunt uw de lijst tekenen.

Het bestuur

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.