Attiladag zaterdag 16 juni 2018


Zaterdag 16 juni 2018 organiseert Attila Houten de jaarlijkse Attiladag in sporthal De Slinger in Houten (De Slinger 44). De sporthal ligt achter de Heemlanden en de ingang is te bereiken via het schoolplein.

Deze keer zal de Attiladag in het teken staan van demonstraties door de peutergroepen en de groepen 1 t/m 4.
Voor alle groepen 5, 6,7, 8, voortgezet ondwerijs, de Turnplus en de selectiegroepen is er een onderlinge wedstrijd. De groepen gaan hier uiteraard de komende periode voor oefenen tijdens de wekelijkse lessen.

Om de Attiladag goed te kunnen organiseren vragen wij u om zo snel mogelijk aan ons door geven als uw zoon /dochter deel zal nemen aan de Attiladag. Dit kan tot 1 mei 2018 via deze link. Wilt u bij het opgeven van uw kind in elk geval de volgende gegevens aan ons doorgeven: voor en achternaam kind, lesgroep en naam leiding?

De Attiladag commissie wil namelijk erg graag weten hoeveel leden er mee doen, zodat hier rekening mee gehouden kan worden bij het maken van de definitieve indeling van de Attiladag.

De globale dagindeling (onder voorbehoud van wijzigingen) zal er als volgt uit zien:

Ochtend: alle peutergroepen en de groepen 1 t/m 4
Middag deel 1: de groepen 5/6 en  de groepen 7/8/voorgezet onderwijs
Middag deel 2: de selectiegroepen en de Turnplus groep. Voor deze groepen organiseren we een hele speciale wedstrijd.

Om deel te kunnen nemen aan de Attiladag is de verenigingskleding verplicht voor alle leden (jongens en meisjes) vanaf groep 3.Meer informatie over de verenigingskleding vind u hier. Eventuele tweedehands pakjes die te koop aangeboden worden, vindt u hier.

Het niet hebben van de verenigingskleding (vanaf groep 3) betekent dat er niet meegedaan kan worden aan de Attiladag.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.